dijous, 29 de març de 2012

Degas: "Tinc una idea fantàstica per a un poema, però no soc capaç d'elaborar-la."

Mallarmé: "Estimat Edgar, els poemes no estan fets d'idees, estanfets de paraules."


Degas: "I have a wonderful idea for a poem but I can't seem to work it out."

Mallarmé: "My dear Edgar, poems are not made with ideas, they are made with words."


Extret de The Craftsman, Richard Sennett, p. 119
"Aflicció és coneixement: aquells que més saben
més profundament han de lamentar la veritat fatal,
l'arbre del coneixement no és l'arbre de la vida."

"Sorrow is knowledge: they who know the most
Must mourn the deepest o'er the fatal truth,
The Tree of Knowledge is not the tree of Life."


- Lord Byron
Manfred, A Dramatic Poem, Act 1. Scene 1